Afspraak maken

Tarief

Met ingang van 1 januari 2021 wordt het tarief aangepast volgens het prijsindexcijfer naar opgave van de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze opgave is gebaseerd op percentages die het Centraal Bureau voor de Statistiek voor de zorg berekent. De hoogte van het tarief wordt afgerond op € 85,00.

Veel verzekeraars vergoeden de kosten van de behandeling geheel of gedeeltelijk. U kunt dit opvragen bij uw verzekeraar. Op de website van onze patiëntenvereniging (www.pvmt.nl) staat een jaarlijks overzicht. Deze patiëntenvereniging besteedt veel werk aan de vergoedingen van de zorgverzekeraars omdat ook zij deze therapievorm ondersteunen. Ik ben NIET btw-plichtig.

Een afspraak maken kan telefonisch, via het formulier, of via de e-mail.

Meldt bij uw zorgverzekeraar dat ik een BIG registratie heb en dat ik in het Centraal KwaliteitsRegister van het KNGF sta.

Heeft u vragen? Voor meer informatie kunt u bellen, een mail sturen, of het formulier invullen.


    Naam*:
    Emailadres*:
    Telefoonnr:
    Bericht*: