Wet- en regelgeving

Privacybescherming

Wet op de Persoonsregistratie. Deze wet waarborgt de privé-gegevens van de patiënt. Het registratienummer van mijn praktijk is 00006983.

Wet Behandelingsovereenkomst (WGBO).
Voor een behandeling start moet de patiënt voldoende zijn ingelicht om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Klachtenregeling

In de Wet op de Beroepen in de Gezondheidszorg staan 8 beroepen voor wie het tuchtrecht geldt. Daar zit manuele therapie niet bij. Onze beroepsgroep valt echter via ons basisberoep onder het tuchtrecht.

Wet BIG

Het basisberoep van de manueeltherapeut is de fysiotherapie. Ook ik heb een BIGregistratie en ben ingeschreven als manueeltherapeut in Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF.

Dienstenleveringsvoorwaarden

De dienstenleveringsvoorwaarden van de VMT zijn gedeponeerd bij de griffie van deArrondissementsrechtbank te Zwolle onder nummer 64/2001 d.d. 26 november 2001.

Klik hier voor de volledige tekst.